Senaste inläggen

CX Spaning: Upptäck magin i kundresan - använd kartan som verktyg för att göra kundens röst hörd i organisationen💥 💥 💥

CX Ledarskap EX
Organisatoriska silon är en realitet i många företag, men kundresekartläggning erbjuder en lösning. Dessa kartor är inte bara visualiseringar - de är berättelser om våra kunder, deras behov, frustrationer och framgångar. Kundresekartan tas ofta fram av en enskild avdelning eller inom ramen för ett projekt, men det finns ett stort värde i att bredda dess användning till att omfatta hela organisationen. Genom att låta dessa kartor vara ditt verktyg för att resonera med kundens röst i varje projekt och beslut, gör vi kundens röst tydlig och svår att ignorera. Använd kundresan för att:

👉 Överbrygga silon: Kundresekartor belyser hur avdelningar samverkar (eller misslyckas med att göra det) i kundens resa. De visar klart var vi måste samarbeta, kommunicera och anpassa oss. Det handlar inte längre om "mitt team" eller "din avdelning" utan om "vår kund".

👉 Drivkraft för förändring: Starka kundberättelser skapar en känslomässig koppling och motiverar teamen att agera. Det handlar inte bara om att följa processer, utan att förbättra en verklig persons upplevelse. Exempelvis genom att lyfta fram specifika kundcitat vid varje beröringspunkt, förvandlar vi abstrakta data till känslor.

👉 Förankra förändring med känslor: Kraftfulla kundberättelser väcker känslor och skapar en ”sence of urgency”. När vi visualiserar kundresan, blir behovet av förändring inte bara logiskt, utan personligt. Det skapar en gemensam drivkraft mot förbättring där varje medarbetare känner sig som en del av kundens resa.

Föreställ dig en framtid där varje medarbetare, oavsett avdelning eller roll, ser sig själv som en deltagare i kundresan. Vem skulle inte vilja vara en del av den kulturen?
Made on
Tilda